เคยได้ยินคำว่า “คลาวด์” ที่ไม่ได้หมายถึง “เมฆ” บนท้องฟ้าไหมครับ

วงการไอที่นำคำว่า “คลาวด์” ไปแปะกับ คำอื่นๆ อีกหลายคำ พบบ่อยที่สุดน่าจะเป็น คลาวด์คอมพิวติง (cloud computing) และ คลาวด์สตอเรจ (cloud storage) แต่ยังมีอีก หลายคำ คำว่า “คลาวด์คอมพิวติง” คือระบบใน อินเทอร์เน็ตที่จัดหาทรัพยากรสำหรับบริการ ด้านการคำนวณ แอปพลิเคชันต่างๆ ตลอดจน การเก็บรักษาข้อมูลแก่ผู้ใช้ อ่านแล้วอาจยัง งงๆ มาดูตัวอย่างกัน กูเกิลดอกส์ (Google Docs) บริการเก็บ และใช้ไฟล์ข้อมูล โดยผู้ใช้แต่ละคนเข้าไปอ่าน หรือแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้ บางครั้งทำพร้อมๆ กันแบบเรียลไทม์เลย อันที่จริงบริการต่างๆ ของกูเกิล ทั้งอีเมล ระบบแปลภาษา แผนที่ ระบบวิเคราะห์เว็บไซต์ ฯลฯ ล้วนเป็นระบบ คลาวด์ส่วนตัว (private cloud) ของกูเกิลเอง แต่ยังมีคลาวด์อีกหลายแบบ เช่น คลาวด์ชุมชน (community cloud) หรือคลาวด์สาธารณะ (public cloud) และแบบไฮบริดอื่นๆ

ไม่โครซอฟท์ก็มี Microsoft SharePoint ซึ่งให้บริการออนไลน์บนคลาวด์เช่นกัน ผู้ใช้ งานสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดตัว ซอฟต์แวร์ลงมาเก็บไว้ในเครื่องให้เกะกะเสีย พื้นที่เปล่าๆ เพราะซอฟต์แวร์สมัยใหม่ก็ใหญ่ ขึ้นทุกที Salesforce.com ยักษ์ใหญ่ด้านแพลต- ฟอร์มเทคโนโลยี (platform technology) ตั้ง ระบบบริการลูกค้าในคลาวด์แทบทั้งหมด คำ ว่า “แพลตฟอร์มเทคโนโลยี” หมายถึงกลุ่ม ของเทคโนโลยีพื้นฐานที่นำไปใช้ต่อยอดเป็น แอปพลิเคชัน กระบวนการ หรือเทคโนโลย อื่นๆ เช่น การทำมือถือสักเครื่อง แม้จะใช้ เทคโนโลยีจำนวนมาก แต่หากนับแพลตฟอร์ม แล้ว มีไม่กี่อย่างเองครับ คลาวด์คอมพิวติงจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่เปิดให้ใช้บริการคำนวณ (อาจมีคนลืมแล้ว ว่างานหลักของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้คือ ให้มัน คำนวณ) หรือเก็บรักษาข้อมูล โดยเชื่อมต่อ ข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโน้ตบุ๊ก แท็บเลต ฯลฯ ช่วยบวิษัทลดค่าใช้จ่ายบางส่วน เฉลี่ยแล้ว

ลดค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์ได้ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ สำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือมีงานต้องใช้ คอมพิวเตอร์ประมวลผลมากๆ แค่เป็นครั้งคราว ก็ได้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของระบบใหม่ นี้ ทำให้ประหยัดเงินสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หรือการบำรุงรักษามากถึง ๑๖.๘ เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๘.๘ เปอร์เซ็นต์ ความคล่องตัว ความต่อเนื่อง และความ น่าเชื่อถือของระบบคลาวด์ก็สูงกว่าด้วย เพราะ บริษัทที่ให้บริการคลาวด์มักเก็บข้อมูลไว้หลาย ที่และหลายรูปแบบ ข้อมูลจึงไม่เจ๊งหายไปกับ ฮาร์ดดิสกลูกเดียวอย่างปัญหาสามัญในบวิษัท ทั่วไป ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือสามารถเข้าถึง เพื่อใช้งานได้ตลอดเวลา…ตราบเท่าที่ยังมี สัญญาณอินเทอร์น็ต หรือระบบเชื่อมสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไม่ล่ม “เมฆเสมือน” แบบนี้จึงเคลื่อนเข้ามาใกล้ ตัวเรามากขึ้นๆ ทุกที่ในยุคดิจิทัลครองเมือง แบบนี้นะครับ รู้ตัวอีกที่เราก็อาจขาดเมฆแบบ นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นได้

Supported Content by Drivemate

Application รถเช่ากรุงเทพ ราคาถูก

www.drivemate.asia